Struktura podstawowego programu

Każdy program zaczynamy od dodania koniecznych bibliotek. Otwieramy podstawową bibliotekę wejścia i wyjścia, czyli taką, która umożliwia wczytanie danych i wypisanie ich na ekranie. Biblioteki w c++ pozwalają nam rozszerzać nasze możliwości, dodają wiele operacji czy funkcji takich jak np. pierwiastkowanie.

#include <iostream> 

Jest to tak zwana przestrzeń nazw. Jest nam potrzebna, aby program rozpoznawał nazwy zmiennych, funkcji itd. 
Używamy tego, aby nie musieć przed każdą napisaną linjiką wpisywać “std::”.

using namespace std; 

Otwieramy przestrzeń, gdzie będziemy pisać główną część naszego programu. Każdy otwarty nawias klamrowy musi zostać zamknięty, aby program działał poprawnie. 
Każdą linijkę kodu musimy także zakończyć średnikiem (;).

int main () //funkcja główna
{
    
    return 0; //zakończenie programu
}

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top