Rekurencja

Rekurencja to funkcja, która wywołuje samą siebie. Jest to wolna metoda, jednakże niezbędna do wykonania niektórych zadań. W funkcji poza wywołaniem jej samej musi znajdować się również warunek końcowy, który sprawi, że nie będzie ona w nieskończoność wywoływać samej siebie.

typ_funkcji funkcja(argumenty)
	{
		/*instrukcje warunek końcowy, który przypisuje konkretną 
		wartość wybranym elementom funkcji ewentualne dalsze instrukcje
		ponowne wywołanie funkcji*/
	}
  • zastosowanie rekurencji do obliczania kolejnych wyrazów Ciągu FIbonacciego:

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

int cfibonacciego(int n)
{
	if(n<3) 
	/*jeżeli nasz element jest mniejszy od 3 przypiszemy mu wartość*/
	{
		return 1;
		/*dwie pierwsze liczby ciągu Fibonnaciego to 1*/
    }	
		return cfibonacciego(n-2) + cfibonacciego(n-1);	
		/*kolejne wyrazy ciągu są sumą dwóch poprzednich, więc dodajemy 
		do siebie dwie 	poprzednie wartości funkcji*/
}

Działanie funkcji będzie wyglądało w następujący sposób dla przykładowego n = 5:

Plansza z funkcją rekurencyjną

ZADANIE: Napisz program obliczający sumę liczb od 1 do liczby n wczytanej z klawiatury. Użyj funkcji rekurencyjnej.

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top