Pętla for, while i do while

Pętla służy do powtarzania konkretną ilość razy fragmentu kodu, bez konieczności zapisywania jej wielokrotnie.

Przykład:

Zamiast;

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	cout<<"Hello world!\n";
	cout<<"Hello world!\n";
	cout<<"Hello world!\n";
	cout<<"Hello world!\n";
	cout<<"Hello world!\n";
	cout<<"Hello world!\n";
}

Możemy napisać:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	for(int i=1;i<=6;i++)
	{
		cout<<"Hello world!\n";
	}
}

Oba programy wypiszą nam „Hello world!” 6 razy.

Pętla for:

Składa się z 3 części oddzielonych średnikami

for (inicjalizacja – deklarujemy zmienną, która będzie liczyć ile wykonamy obrotów pętli; warunek – podajemy do kiedy pętla ma działać; aktualizacja – podajemy co ma się dziać z zawartością zmiennej po jednym przejściu pętli)

Na przykład: program wypisujący liczby od 1 do 10

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	for (int i=1; i<=10; i++)	
	/*ustawiamy początek jako 1, warunkiem jest <=10, oznacza to,
	że będziemy wykonywać tą instrukcję dopóki wartość zmiennej i 
	nie będzie większa od 10, po każdym przejściu pętli do zmiennej 
	dodajemy 1, i++ jest równoznaczne z napisaniem i=i+1 (zwiększanie 
	wartości zmiennej nazywamy też inkrementacją, a zmniejszanie jej
	dekrementacją)*/
		{
			cout<<i<<"\n";	
			/*wypisujemy zawartość zmiennej i a następnie przechodzimy 
			do kolejnej linijki*/
		} 
}

Pętla while:

Zawiera tylko warunek, czyli moment, kiedy pętla się zakończy. Pozostałe elementy, które są już zawarte w pętli for wpisujemy w innych miejscach kodu.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int i=1; //inicjalizacja
	while(i<=10) //warunek
	{
		cout<<i<<"\n"; //Lista instrukcji
		    i++; //aktualizacja
	}
}

Pętla do while:

Podobnie jak pętla while zawiera jedynie warunek. W przeciwieństwie do pętli while czy pętli for najpierw zostaną wykonane instrukcje, a dopiero potem sprawdzony warunek. Zawsze wykonuje się co najmniej raz.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int i=1; //inicjalizacja
	do
	{
		cout<<i<<"\n"; //Lista instrukcji
			i++; //aktualizacja
	}while(i<=10); //warunek
}

ZADANIE: wykorzystując dowolną pętlę napisz program, który wyświetli tylko liczby nieparzyste z przedziału podanego przez użytkownika.

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top