Komenda wypisywania danych – cout (<<)

Komenda cout służy do wypisywania danych (zwykle jest to na ekranie, jednak może być to również w pliku). Konstrukcja używania tej funkcji wygląda w następujący sposób:

cout<<"Tekst, który chcemy wyświetlić";

Jeżeli na ekranie chcemy wypisać ciąg liter musimy zapisać go w podwójnych cudzysłowach, w przypadku wypisywania liczby, bądź zadeklarowanej wcześniej zmiennej jest to zbędne:

cout<<123;
cout<<nazwa_zmiennej;

Jeżeli chcemy, aby nasz program wypisał dwie informacje w osobnych linijkach musimy to zrobić w następujący sposób:

cout<<informacja1<<"\n";
cout<<informacja2;

//równoznaczne z zapisem: 
cout<<informacja1<<"\n"<<informacja2; 

Podobnie jeśli chcemy pomiędzy fragmentami tekstu musimy rozdzielić je znakami <<    :

cout<<"tekst1"<<zmienna_x<<"tekst2";

Każde przejście do kolejnej linii musi zostać zapisane w naszym kodzie. Zamiast instrukcji “\n” możemy również użyć “endl”, jest to jednak wolniejsza i mniej efektywna opcja.

cout<<informacja<<endl;

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top