Tabela przestawna

Tabela przestawna w programie Excel jest narzędziem analizy danych, które umożliwia przeglądanie oraz analizowanie dużych zbiorów danych.

Tworzenie tabeli przestawnej:

Aby stworzyć tabelę przestawną, klikamy w „Tabelę przestawną”, która znajduje się w zakładce „Wstawianie”.

zdjęcie przedstawiające ikonę tabeli przestawnej

W nowym oknie dialogowym zaznaczamy zakres danych, który chcesz uwzględnić w tabeli przestawnej. Możemy również wybrać, czy tabela przestawna ma być umieszczona w nowym arkuszu Excel czy też obok danych źródłowych – „Nowy arkusz”/,,Istniejący arkusz”. Naciskamy „OK”.

Zdjęcie okna dialogowego tworzenia tabeli przestawnej

Pojawia się nam utworzona tabela przestawna, którą musimy teraz skonfigurować. W lewym panelu znajdują się pola do przeciągania i upuszczania, takie jak nagłówki kolumn i wierszy. Następnie będziemy przeciągać odpowiednie pola do obszarów ,,Wiersze”, ,,Kolumny”, ,,Wartości” bądź „Filtry”.

zdjęcie przedstawiający arkusz z panelem do budowy tabeli przestawnej

Budowa tabeli przestawnej:

Poniższa tabelka ukazuje położenie danych obszarów w tabeli przestawnej.

zdjęcie przedstawiające rozkład danych w tabeli przestawnej

  • Etykiety wierszy:

W tym obszarze umieszczamy wybraną kolumnę, na podstawnie danych z niej nasza tabela będzie dzieliła dane na poszczególne wiersze. Każda unikalna wartość z wybranych kategorii zostanie wyświetlona jako oddzielny wiersz w tabeli przestawnej.

  • Etykiety kolumn:

Jest to obszar podobny do „Etykiety wierszy”, ale umieszcza dane w tabeli w sposób poziomy, jako nagłówki kolumn. Każda unikalna wartość z wybranej kolumny będzie wyświetlona jako oddzielna kolumna w tabeli przestawnej.

  • Wartości:

Do obszaru „Wartości” przeciągamy te dane, które będą umieszczane w tabeli przestawnej. Możemy wybrać czy w tabeli chcemy umieścić sumę, średnią, maksimum czy minimum itd. podanych wartości.

  • Filtr raportu:

Ten obszar umożliwia nam na dodawanie filtrów do tabeli przestawnej.

Działanie tabeli przestawnej:

Tabelę przestawną możemy wykorzystać np. do stworzenia zestawienia, ile złotych medali na igrzyskach letnich oraz ile na igrzyskach zimowych zdobyły państwa z poszczególnych kontynentów.

Aby to zrobić do obszaru „Etykiety wierszy” przeciągamy kolumnę „Kontynent”, a do „Wartości” „Zlote_letnie” oraz „Zlote_zimowe”.

zdjęcie przedstawiające panel do budowy tabeli przestawnej z danymi przeciągniętymi do pól

Program automatycznie policzy sumę danych kolumn, jednak możemy to zmienić, jeśli np. chcielibyśmy otrzymać iloczyn otrzymanych medali. Aby to zrobić, klikamy w „Suma z Zloty_letnie” i następnie w „Ustawienia pola wartości”.

zdjęcie przedstawiające lokalizacje ustawień pól wartości w danych z tabeli przestawnej

Wyświetla się okno dialogowe, w którym wybieramy interesujący nas typ obliczeń.

zdjęcie okna dialogowego z ustawianiem pola wartości

Otrzymujemy tabelę z wynikami.

zdjęcie stworzonej tabeli przestawnej

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top