Podstawowe formuły

Jeżeli:

  • Funkcja „jeżeli” służy do wykonywania określonej czynności, jeśli zachodzi podany przez nas warunek.

= JEŻELI(warunek; co wykonujemy jeśli warunek zachodzi; co wykonujemy jeśli warunek nie zachodzi)

Zdjęcie z zastosowaniem funkcji JEŻELI w programie Excel

Po napisaniu formuły i wykonaniu jej dla jednego argumentu, jeśli chcemy ponowić jej działanie dla kolejnych liczb możemy:

  1. Dwa razy prawym przyciskiem myszy kliknąć w czarny kwadrat, znajdujący się w lewym dolnym rogu komórki – to automatycznie ponowi działanie funkcji dla wszystkich danych w kolumnie A.
  2. Najechać na czarny kwadrat, znajdujący się w lewym dolnym rogu komórki i przeciągnąć go np. jeżeli chcemy wykonać operację dla pierwszych 5 komórek, to przeciągamy do piątej komórki.

Suma:

Funkcja „suma” służy do sumowania liczb z określonego zakresu.

= SUMA(zakres komórek)

Zdjęcie z zastosowaniem funkcji SUMA

Ile.niepustych

Funkcja „ile.niepustych” zlicza ile jest niepustych komórek w podanym zakresie.

= ILE.NIEPUSTYCH(zakres komórek)

Licz.jeżeli:

Funkcja „licz.jeżeli” zlicza ilość komórek w konkretnym zakresie, spełniających podane przez nas kryteria.

= LICZ.JEŻELI(zakres komórek; kryteria)

Kryteria podajemy w cudzysłowie. 

zdjęcie z zastosowaniem formuły licz jeżeli

Zaokrągalanie:

Funkcja „zaokr” zaokrągla liczbę z wybraną przez nas dokładnością.

= ZAOKR(liczba; ilość miejsc po przecinku po zaokrągleniu)

Reszta z dzielenia:

Zwraca resztę z dzielenia dwóch podanych liczb.

= MOD(dzielna; dzielnik)

Miesiąc:

Na podstawie daty podaje numer miesiąca.

= MIESIĄC(data)

Dzień tygodnia:

Na podstawie daty podaje numer dnia tygodnia.

= DZIEŃ.TYG(data)

W takim wypadku funkcja za pierwszy dzień tygodnia uzna niedziele. Jeśli chcemy, aby funkcja za pierwszy dzień tygodnia uznała poniedziałek, wywołujemy ją w następujący sposób:

= DZIEŃ.TYG(data; 2)

Prawy, lewy:

Wycina z tekstu podaną liczbę znaków z lewej bądź prawej strony w zależności, której funkcji użyjemy.

= PRAWY(tekst; liczba znaków)

= LEWY(tekst; liczba znaków)

Zdjęcie z zastosowaniem formuł do wycinania fragmentu danych: funkcje prawy i lewy

Długość:

Zwraca długość (liczbę znaków) podanego tekstu.

= DŁ(tekst)

Złącz.teksty:

Łączy podane przez nas treści.

= ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1; tekst2; tekst3; …)

 

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top