Otwieranie plików tekstowych w Excelu

Pliki tekstowe otwieramy w programie Excel w następujący sposób:
⦁ W lewym górnym rogu ekranu znajduje się zielona zakładka „Plik”, w którą wchodzimy.

Zdjęcie przedstawia lokalizację zakładki Plik w lewym górnym rogu arkusza kalkulacyjnego

⦁ W nowo otwartym oknie klikamy „Otwórz”.

Zdjęcie z lokalizacją zakładki Otwórz

⦁ Wybieramy plik, który chcemy otworzyć. Może być tak, że początkowo automatycznie będziemy widzieli tylko pliki programu Excel, jednakże możemy to łatwo zmienić, rozwijając menu i wybierając „Wszystkie pliki”.

Zdjęcie przedstawiające zmianę typu pliku z "Wszystkich plików programu Excel" na "Wszystkie pliki"

⦁ Pojawia się okno „Kreatora importu tekstu”. W pierwszym z trzech kroków wybieramy w jaki sposób dane z pliku tekstowego, mają być rozdzielane do kolejnych kolumn – “Rozdzielany”/ “Stała szerokość”.

Zdjęcie 1 kroku z Kreatora importu tekstu

⦁ Wybieramy “Rozdzielany” – dane w jednym wierszu są rozdzielone pewnym znakiem specjalnym np. tabulatorem , średnikiem. Ten znak nazywamy w takim przypadku „ogranicznikiem”. Wtedy w drugim kroku wybieramy jaki jest ogranicznik w danym pliku.

Zdjęcie drugiego kroku z Kreatora importu tekstu w przypadku, gdy dane w pliku są oddzielane ogranicznikiem

⦁ Wybieramy “Stała szerokość” – dane w jednym wierszu są rozdzielone konkretną odległością, którą będziemy ustawiać ręcznie dla każdej w kolumny w kolejnym kroku.

Zdjęcie drugiego kroku Kreatora Importu tekstu, gdy dane w pliku są oddzielone stałą szerokością

⦁ W ostatnim kroku wybieramy format danych w poszczególnych kolumnach. W większości przypadków program robi to automatycznie. Wyjątkami są np. daty (musimy samodzielnie ustawić w jakiej kolejności w zapisie pojawia się rok, miesiąc i dzień) czy numery pesel (program automatycznie uzna je za liczby, jednakże numery pesel mogą zaczynać się od zera, więc ustawiamy im format tekstowy, w przeciwnym przypadku program usunął by początkowe zero).

Zdjęcie ostatniego kroku z kreatora importu tekstu

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top