Wczytywanie danych z pliku i zapisywanie do pliku

#include <iostream>
#include <fstream> 
//biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików - odczytywanie, otwieranie, wczytywanie itd.
using namespace std;
const int R=100;	//tworzymy stałą o wielkości naszych danych
int tab[R];		  //tworzymy tablicę, do której zapiszemy nasze dane
void odczyt()		//tworzymy funkcję, która odczyta nasze dane
{
  ifstream plik("dane.txt");	//otwieramy plik o nazwie „dane.txt”
  if(plik.is_open()==false)	//sprawdzamy czy plik otworzył się poprawnie
    exit(1);
  for(int i=0;i<R;i++)		
  //odczytujemy dane z pliku do stworzonej przez nas tablicy, jeżeli mamy tablicę
  //dwuwymiarową używamy podwójnej pętli
      plik>>tab[i];
  plik.close(); 			  //zamykamy plik
}
int main()
{
  odczyt();		//wywołujemy funkcję odczytującą plik
  
  int liczba;		//tworzymy zmienną, którą wczytamy do pliku
  cin>>liczba;
  
  ofstream plik;	
  plik.open("wynik.txt");	//tworzymy nowy plik, do którego zapiszemy wynik o nazwie 
              //„wynik.txt”
  plik<<liczba<<"\n";		//zapisujemy nasze dane do pliku
  plik.close();			//zamykamy plik
  
}

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top