Trójkąt Pascala

Trójkąt Pascala to trójkątna tablica liczbowa. Na górze trójkąta znajduje się liczba 1, a potem w każdym wierszu pod nią rosną liczby, zaczynając od jednej liczby na końcach, a następnie każda liczba wewnątrz to suma dwóch liczb nad nią w poprzednim wierszu. To powtarza się w każdym kolejnym wierszu, tworząc trójkąt z liczbami. Trójkąt Pascala ma wiele zastosowań w matematyce, w tym w kombinatoryce i teorii prawdopodobieństwa. Jest też bardzo użyteczny do rozwiązania różnych problemów związanych z kombinacjami i permutacjami.

Własności trójkąta Pascala:

 • sumy liczb w kolejnych rzędach to kolejne potęgi liczby 2
 • w n-tej linii znajdują się kolejne współczynniki liczbowe rozwinięcia (a+b)^n
 • trójkąt Pascala można zapisać za pomocą dwumianu Newtona

Reprezentacja trójkąta Pascala za pomocą dwumianu Newtona:

Przykładowa implementacja generowania Trójkąta Pascala:

#include <iostream>
using namespace std;
// Deklarujemy tablicę dwuwymiarową do przechowywania trójkąta Pascala
int p[10][10] = {0};
// Deklarujemy funkcja generująca trójkąt Pascala, jej argumentem będzie ilość tego
//ile wierszy trójkąta Pascala chcemy wypisać
void Pascal(int n)
{
  // Iterujemy się przez kolejne wiersze trójkąta
  for(int i = 0; i < n; i++) 
  {
    // Iterujemy się przez elementy w danym wierszu
    for(int j = 0; j <= i; j++) 
    {
      // Jeśli element jest na krańcach trójkąta przypisujemy mu wartość 1
      if(j == 0 || j == i) 
        p[i][j] = 1;
      else
        p[i][j] = p[i - 1][j] + p[i - 1][j - 1];
      //W przeciwnym razie obliczamy wartość elementu na podstawie
      //dwóch poprzednich
    }
    // Wyświetlamy dany wiersz trójkąta Pascala
    for(int j = 0; j <= i; j++) 
      cout << p[i][j] << "\t";
    cout << "\n";
  }
}
int main() 
{
  Pascal(9); // Wowołujemy funkcję trójkąta Pascala dla 9 wierszy
}

ZADANIE: napisz program, który wypisze kolejne współczynniki liczbowe dla wyrażenia (a+b)^n, gdzie n jest liczbą wczytaną z klawiatury

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top