Największy Wspólny Dzielnik

NWD to skrót od “Najmniejszego wspólnego dzielnika” dwóch podanych liczb, czyli największej liczby naturalnej dzielącej obydwie podane liczby np:

NWD(18, 48) = 6        NWD(4, 17) = 1

Liczby względnie pierwsze, to takie liczby, których najmniejszym wspólnym dzielnikiem jest 1.

NWD wykorzystujemy do skracania ułamków bądź znajdowania ich NWW – “Najmniejszej wspólnej wielokrotności”, czyli najmniejszej liczby naturalnej będącej wielokrotnością obydwóch podanych liczb:

Algorytm Euklidesa:

NWD możemy obliczyć za pomocą algorytmu Euklidesa, który działa w następujący sposób:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  while(a != b)
  {
    if(a > b)
    {
    	  a = a - b; 
    	  // dopóki liczby a i b nie są sobie równe to od większej z nich 
    	  //odejmujemy mniejszą 
    }
    else
    {
   	  b = b - a;
    } 
  }cout << a;  // jest to wywołanie równoważne z "cout << b;", ponieważ pętla 
} // while kończy swoje działanie, gdy liczby a i b są sobie równe

Działanie powyższego algorytmu dla a = 24 i b = 42:

a

b

Działanie

24

42

b>a, więc:

b=b-a=42-24=18

1

24

18

a>b, więc

a=a-b=24-18=6

2

6

18

b>a, więc:

b=b-a=18-6=12

3

6

12

b>a, więc:

b=b-a=12-6=6

4

6

6

a=b=6, więc:

NWD(a,b)=a=b=6

5

Działanie algorytmu dla a=73 i b=2, czyli liczb względnie pierwszych, takich że a jest ponad 36 razy większe niż b:

a

b

Działanie

73

2

a=a-b=73-2=71

1

71

2

a=a-b=71-2=69

2

69

2

a=a-b=69-2=67

3

67

2

a=a-b=67-2=65

4

Jak możemy zauważyć algorytm nie będzie działał optymalnie – aż 36 razy będziemy odejmować od liczby a liczbę b, aż uzyskamy:

1

2

b=b-a=2-1=1

37

1

1

NWD(a,b)=a=b=1

38

Jak możemy zauważyć nasz pierwszy algorytm będzie wykonywał bardzo dużo operacji dla np. liczb względnie pierwszych, z których jedna jest znacznie większa od drugiej. Dlatego możemy go zoptymalizować.

Zoptymalizowany algorytm Euklidesa:

Działanie zoptymalizowanego algorytmu Euklidesa:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  int pom;      //deklarujemy zmienną pomocniczą   
  	while(b != 0)  //pętle wykonujemy dopóki b jest różne od zera 
    {
		  pom = b;  //zmiennej pomocniczej przypisujemy wartość b
		  b = a % b; //zmiennej b przypisujemy wartość reszty z dzielenia a przez b
		  a = pom;  //zmiennej a przypisujemy wartość zmiennej pomocniczej, 
	  }       //czyli wartość liczby b na początku działania pętli
	cout<< a;     //wypisujemy na ekranie wartość zmiennej a, czyli NWD(a,b)
} 

Możemy teraz zauważyć, jak znacznie lepiej będzie działał zoptymalizowany algorytm dla pary liczb a=73 i b=2:

a

b

Działanie

73

2

pom=b=2                  b=a%b=73%2=1        a=pom=2

1

2

1

pom=b=1                  b=a%2=2%1=0          a=pom=1

2

1

0

b=0, więc pętla kończy swoje działanie: NWD(73,2)=a=1

3

Zoptymalizowany algorytm wykonał zaledwie trzy operacje w przeciwieństwie do algorytmu pierwszego, który potrzebował ich aż trzydzieści osiem.

ZADANIE: Napisz program, obliczający NWW dwóch wczytanych z klawiatury liczb.

ZADANIE: Korzystając z algorytmu Euklidesa napisz program, który oblicza NWD czterech wczytanych z klawiatury liczb.

Algorytm Steina:

NWD dwóch dowolnych liczb możemy również obliczyć za pomocą algorytmu Steina.

Działa on w następujący sposób:

 1. Jeśli b jest większe od a, to zamieniamy liczby miejscami
 2. NWD(0, 0) = 0
 3. NWD(a,0) = a oraz NWD(0,b) = b
 4. Jeśli a i b są liczbami parzystymi to: NWD=2*(a/2,b/2)
 5. Jeśli a i b są liczbami nieparzystymi to: NWD(a,b)=NWD(a,(a-b)/2)
 6. Algorytm kończy swoje działanie, gdy a=0 lub b=0
#include<iostream>
using namespace std;
//piszemy funkcje obliczającą NWD dwóch podanych liczb
int NWD(int a, int b) 
{
	if (a == 0) return b;
	if (b == 0 || a == b) return a;
  // Deklarujemy zmienną, która będzie wynikiem NWD
	int wynik = 1;
  // Dopóki obie liczby są różne od zera
	while (a!=0&&b!=0) 
	{
  	// Jeśli b jest większe od a, zamień miejscami a i b
  	if (b > a) swap(a, b);
  	  // Jeśli obie liczby są parzyste, podziel obie przez 2
  	if (a % 2 == 0 && b % 2 == 0) 
  	{
    	wynik *= 2;
    	a /= 2;
    	b /= 2;
  	}
  	// Jeśli tylko a jest parzyste, podziel a przez 2
  	else if (a % 2 == 0) 
  	{
    	a /= 2;
  	}
  	// Jeśli tylko b jest parzyste, podziel b przez 2
  	else if (b % 2 == 0) 
  	{
    	b /= 2;
  	}
  	// Jeśli żadna z liczb nie jest parzysta, od a odejmij b, a następnie podziel przez 2
  	else 
  	{
    	int pom = (a - b) / 2;
    	a = b;
    	b = pom;
  	}
	}
  // Wynik NWD to iloczyn współczynnika 2 i pozostałej niezerowej liczby
	return wynik * a;
}

int main() 
{
	int a, b;
	cin >> a >> b;
	//wczytujemy liczby oraz wywołujemy funkcje, podając je jako argumenty
	cout << NWD(a, b);
	return 0;
}

Działanie algorytmu:

a

b

Działanie

NWD

12

36

b>a, czyli zamieniamy liczby miejscami, a i b są liczbami parzystymi: a=36:2=18 b=12:2=6

NWD=2NWD(18,6)

18

6

a i b są liczbami parzystymi: a=18:2=9 b=6:2=3

NWD=2*2NWD(9,3)

9

3

     a i b są liczbami          nieparzystymi:          a=(a-b):2=6:2=3

NWD=2*2NWD(3,3)

3

3

a i b są liczbami nieparzytsymi: a=b=3 b=(a-b):2=0

NWD=2*2NWD(3,0)

3

0

b=0, czyli algorytm kończy swoje działanie

NWD=2*2*3=12

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top