Zapytania SQL

SQL - język zapytań

UWAGA: ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PRZYKŁADY NA KOŃCU ARTYKUŁU

Aby otworzyć widok SQL, wejdź w projekt kwerendy, a następnie przełącz widok przyciskiem w lewym górnym rogu.

Podstawowe komendy:

SELECT – wybieramy pola, które chcemy wyświetlić

Ciekawostka: SELECT TOP 3 – wyświetla 3 pierwsze rekordy (3 można zastąpić dowolną cyfrą)

FROM – z której tabeli wybieramy

INNER/LEFT/RIGHT JOIN … ON … – relacje:

  • INNER JOIN (tutaj wpisujemy jakie tabele łączymy) ON (tutaj wpisujemy jakie mają wspólne pole)
  • LEFT/RIGHT JOIN – relacje ze sprzężeniem lewostronnym/prawostronnym

WHERE – gdzie (przed grupowaniem)

HAVING – gdzie (po grupowaniu)

GROUP BY – grupowanie (konieczne przy funkcji agregującej)

ORDER BY – sortowanie:

  • DESC – malejące
  • ASC – rosnące

FUNKCJA AGREGUJĄCA – wykonuje obliczenia na wielu wartościach i zwraca pojedynczą wartość (np. suma wszystkich wartości, zliczanie, minimum, maksimum)

„.” – operator wyłuskania; kropkę stosujemy, aby wybrać konkretne pole z danej tabeli, wówczas najpierw podajemy nazwę tabeli, a następnie po kropce nazwę pola, np. Bohaterowie.Imię (wybiera pole Imię z tabeli Bohaterowie).

Przydatne funkcje:

AVG – średnia arytmetyczna

COUNT – zliczanie(policz)

SUM – suma

DAY – wyszczególnia dzień z daty

MONTH – wyszczególnia miesiąc z daty

YEAR – wyszczególnia rok z daty

Like – wyszukiwanie według podanego wzorca, np. Like „*a” (wybiera wyrazy kończące się na literę „a”)

MID – wycina fragment ze środka

LTRIM – wycina fragment z lewej strony

RTRIM – wycina fragment z prawej strony

Operatory logiczne:

NOT – zaprzeczenie

OR – lub (jeden z warunków musi być spełniony)

AND – oraz (oba warunki muszą być spełnione)

Przykłady:

UWAGA: Pliki Autorzy.txt oraz Bohaterowie.txt do zadań oraz gotową bazę danych wraz z powyższymi przykładami znajdziesz tutaj:

Tabela Bohaterowie:

Tabela Autorzy:

PRZYKŁAD 1. – Policz wszystkich bohaterów książek napisanych przez Bolesława Prusa

Rozwiązanie:

SELECT COUNT (IdBohatera)

FROM Bohaterowie

WHERE IdAutora=2

PRZYKŁAD 2. – Napisz zapytanie SQL wyświetlające imiona i nazwiska postaci kobiecych z lektur oraz nazwiska autorów książek, z których pochodzą.

WSKAZÓWKA: Imiona kobiece kończą się na literę „a”

Rozwiązanie:

SELECT Bohaterowie.Imie, Bohaterowie.Nazwisko, Autorzy.Nazwisko

FROM Bohaterowie INNER JOIN Autorzy ON Bohaterowie.IdAutora=Autorzy.IdAutora

WHERE Bohaterowie.Imie Like “*a”

AND Autorzy.Nazwisko=”Sienkiewicz”

ZADANIE: Napisz zapytanie SQL wyświetlające imiona i nazwiska bohaterów płci męskiej posortowane od A do Z (rosnąco) od nazwiska.

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top