Otwieranie plików

1. Otwieramy zakładkę „Dane zewnętrzne”.

2. Wybieramy przycisk „Plik tekstowy”. Pokazuje nam się okienko:

1 –> Tu pojawi się nazwa pliku, który chcemy otworzyć.

2 –> Po kliknięciu przycisku „Przeglądaj” wybieramy plik tekstowy (należy pamiętać, aby był rozpakowany – miał rozszerzenie txt) który chcemy odczytać.

3 –> Zatwierdzamy przyciskiem „OK”, aby przejść dalej. Wyskakują kolejne okienka „Kreatora importu tekstu”:

3. Tutaj decydujemy w jaki sposób oddzielone będą kolumny(pola) danych:

-Ograniczony– dane w jednym wierszu są rozdzielone znakiem specjalnym takim jak: tabulator, średnik itd.

– Stała szerokość – dane w jednym wierszu są rozdzielone tam, gdzie znajduje się spacja.

4. Znak, który oddziela kolumny(pola) możemy określać jako „ogranicznik” lub „separator”.

Wybieramy nasz ogranicznik. Decydujemy, czy nasze dane mają już nagłówki, jeżeli tak, to KONIECZNIE należy zaznaczyć okienko „Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól”.

5. W tym okienku decydujemy jaka będzie nazwa naszych pól (jeżeli wybraliśmy, że nasz pierwszy wiersz zawiera już ich nazwy, to nie potrzeba tego zmieniać), a także jaki dane pole przechowuje typ danych. W większości przypadków będzie on przypisany automatycznie, jednak istnieją pewne wyjątki: numery pesel (ustawiamy im format tekstowy, w przeciwnym przypadku program usunąłby zero, jeśli od niego by się pesel zaczynał), 

a także daty (tutaj ważne są ustawienia zaawansowane widoczne poniżej, przycisk, który nas do nich przeniesie znajduje się w lewym dolnym rogu: “Zaawansowane” tam ustawiamy w jakiej kolejności w naszej dacie występuje Dzień, Miesiąc i Rok w naszych danych). 

6. Wybieramy także klucz podstawowy naszej tabeli. Może być on zasugerowany przez program, wybrany przez nas ręcznie lub może wcale go nie być.

7.  Na koniec w tym okienku możemy wybrać nazwę tabeli, do której importujemy nasze dane i nacisnąć przycisk „Zakończ”.

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top